HΟΜΕ » ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Επωνυμία: eMobiStore

Email: contact@e-mobistore.eu

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκρονικο καταστημα eMobiStore έχει δημιουργηθεί με σκοπό την πώληση εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος Κινητών, Lap top & Tablet καθως και αξεσουαρ κινητων, lap top & tablet. Οι κάτωθι όροι και προυποθέσεις διέπουν στο σύνολό τους την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούμενου κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη – αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προιόντων – να αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα έχοντας λάβει πλήρη γνώση αυτών και να συναινεί πλήρως στο περιεχόμενό τους. Τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συναίνεσης ως προς όλους ανεξαιρέτως τους όρους και με την πολιτική προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεομένων, με μόνη την παραμονή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη στην παρούσα ιστοσελίδα, άλλως οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Το e-MobiStore , επιφυλάσσεται του δικαιώματός του όπως τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ελεύθερα τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου, όποτε το κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης προς κάθε τρίτο μέσω σχετικών καταχωρήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε ζήτημα λειτουργίας του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή της εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, πώλησης, που τυχόν δεν έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη με τους παρόντες όρους. τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2251/1994 όπως ισχύουν και του ΠΔ 131/2003 και της ΥΑ Ζ1/891/13.6.2013.

Παράδοση

Η επεξεργασία των παραγγελιών, η συλλογή των προϊόντων και οι αποστολές γίνονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις εργάσιμες ώρες του καταστήματος. Παραδόσεις δεν πραγματοποιούνται τις επίσημες αργίες, τις ημέρες κατά τις οποίες η αποθήκη μας είναι κλειστή λόγω της ετήσιας απογραφής, καθώς και τα Σαββατοκύριακα (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά).

Ενδείξεις χρόνου αποστολής και διαθεσιμότητα

• 4-10 μέρες: το προϊόν θα αποσταλεί σε 4-10 εργάσιμες μέρες από την αποστολή επιβεβαίωσης της πληρωμής σας (με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος).

• Κατόπιν παραγγελίας: το προϊόν βρίσκεται σε εξάντληση και χρειαζόμαστε 3-30 ημερολογιακές ημέρες για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, εάν το προϊόν μετά από 10 ημέρες είναι στην ιδία κατάσταση θα σας καλέσει ένας εκπρόσωπος μας για να σας ενημερώσει και να γίνει τυχόν αλλαγή

Οι αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τελικές και συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α.

Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του e-MobiStore ο οποίος είναι ο μόνος αποκλειστικά δικαιούχος παραχώρησης της χρήσης κάποιων ή κάποιου εξ αυτών προς τρίτους προς περαιτέρω εκμετάλλευση, διαφήμιση, εμπορία κλπ και μόνον υπό την ρητή και γραπτή συναίνεσή του. Κατ εξαίρεση, ορισμένα εκ των πωλούμενων προιόντων, δύναται να ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φέροντος του e-MobiStore πάσης απαιτούμενης άδειας χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες σχετικώς με την λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου δίχως την ρητή συναίνεση του  e-MobiStore καθώς και η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πωλητή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή η καθοιονδήποτε άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την ως άνω συγκατάθεση του e-MobiStore. Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης που κάνει χρήση του ηλεκτρονικού πωλητηρίου φέρει μόνον δικαίωμα αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο που έγκειται στην πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τον σκοπό αυτής μη επιτρεπόμενης της αναπαραγωγής της ή περαιτέρω παρουσίασης δημοσίως δίχως να γίνεται σαφής αναφορά στο όνομα και στα στοιχεία ως άνω, του e-MobiStore και μόνον με σκοπό την προώθηση της δραστηριότητας του ιδίου του e-MobiStore.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To e-MobiStore  δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο σε ό, τι αφορά την ταυτότητα του ιδίου, των πωλούμενων προιόντων και υπηρεσιών καθώς και του συνόλου των συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, To e-MobiStore δεν δεσμεύεται και δεν υπέχει ευθύνη από καταχωρήσεις δεδομένων που έλαβαν χώρα εκ παραδρομής και εκ προδήλου σφάλματος και υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών άμεσα, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. To e-MobiStore, δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω ακύρωσης παραγγελίας ή από την μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής της, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προιόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο αλλά ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας που τηρεί στο σύστημά μου και αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του πελάτη, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας, απαλλασσόμενος κατ αυτόν τον τρόπο από κάθε περαιτέρω ευθύνη. Tο e-MobiStore  εγγυάται για την κατάσταση των πωλούμενων αντικειμένων ως ελεύθερα πραγματικών ελαττωμάτων και ανταποκρινόμενα πλήρως στις πληροφορίες, στο όνομα και στις απεικονίσεις που αυτά φέρουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου κατά το διάστημα που αυτά βρίσκονται στην κατοχή του.

Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου όπως ο νόμος ορίζει τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικώς και όλως ενδεικτικώς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου καθώς και ό, τι συνίσταται στην πνευματική, ως κατωτέρω, ιδιοκτησία του e-MobiStore για να δημοσιεύει ή να μεταδίδει με άλλους τρόπους, δημόσια ή ιδιωτικά, περιεχόμενο παράνομο εν γένει ή βλαπτικό εν γένει προς το e-MobiStore ή τρίτους όπως πχ παρενόχληση τρίτων, συλλογή προσωπικών δεδομένων, προσβολές τιμής και ανηλικότητας, αποστολή ιών κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το e-MobiStore.eu δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το  e-MobiStore.eu έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του e-MobiStore.eu .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών εκάστου χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ως ελάχιστα απαιτούνται για την παραγγελία προιόντων του ηλεκτρονικού πωλητηρίου και για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης αυτών, ισχύει η εξής πολιτική προστασίας των στοιχείων αυτών : Οι πληροφορίες δίδονται εκούσια και χρησιμοποιούνται μόνον για να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του e-MobiStore με τον ενδιαφερόμενο πελάτη, για την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα του τελευταίου, για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας και για την μέτρηση του βαθμού επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών και την διευκόλυνση των συναλλαγών με το e-MobiStore , παραμένοντας αυστηρά στην κατοχή του τελευταίου απαγορευόμενης κάθε περαιτέρω και υπό οποιαδήποτε μορφή επεξεργασία αυτών ή παροχή αυτών σε τρίτους. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι χρήστες/ επισκέπτες να μπορούν να επισκέπτονται αυτήν δίχως να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από αυτούς η παροχή των ελάχιστών απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων τους μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε παραγγελία προιόντων ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-MobiStore . Οι πληροφορίες των πελατών που συλλέγονται είναι οι εξής : 1) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά την εγγραφή του (2) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του (3) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς (4) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης κλπ. To eMobiStore κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί με τον πελάτη σχετικά με (1) την παράδοση της παραγγελίας, (2) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται, (4) ειδικές προσφορές, (5) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι ο πελάτης συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τo e-MobiStore για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με άλλους εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Επιτρέπεται στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το e-MobiStore, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν τo e-MobiStore αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Σημειώνεται ότι, τον κίνδυνο καταστροφής ή χειροτέρευσης της αξίας ή πραγματικής κατάστασης του πωληθέντος προϊόντος τον φέρει τo e-MobiStore μέχρις αυτό να παραδοθεί στην κατοχή του πελάτη υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει επιλέξει έναν από τους προτεινόμενους τρόπους αποστολής τoυ e-MobiStore . Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί άλλον τρόπο αποστολής τότε, τον κίνδυνο καταστροφής ή χειροτέρευσης του πωληθέντος τον φέρει τo e-MobiStore μέχρι την παράδοση του πράγματος εις χείρας του μεταφορέα της υποδείξεως του πελάτη. Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από τo  e-MobiStore άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς εκείνον. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας τo e-MobiStore θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του e-MobiStore ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή τo  e-MobiStore έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου ελαττώματος και θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς σε αυτόν. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή του πελάτη και ως ανωτέρω αναφέρεται. Τα έξοδα αποστολής και επαναπροώθησης του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν To e-MobiStore. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή τo  e-MobiStore έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το  e-MobiStore για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το e-MobiStore υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το e-MobiStore. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη και όπως ανωτέρω αναφέρεται. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το e-MobiStore αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το e-MobiStore   και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό.. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει το e-MobiStore για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το e-MobiStore έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως και σε συμβάσεις που αφορούν προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

το e-MobiStore εγγυάται ότι τα διατιθέμενα προιόντα είναι προιόντα διάρκειας με κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στα πλαίσια διασφάλισης του πελάτη αλλά και του καταστήματός μας, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση με διάρκεια και όρους του εκάστοτε κατασκευαστή, όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του. Το Κατάστημα δεν φέρει καμιά ευθύνη και η εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service και το προϊόν τίθεται αυτόματα εκτός εγγύησης.

Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη σας το προϊόν που τυχόν παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημά μας. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση και να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα όσα αυτή περιέχει.

Κατόπιν θα αποσταλεί στο επίσημο Service Center του εκάστοτε κατασκευαστή, όπου εκεί το αρμόδιο τεχνικό τμήμα θα ελέγξει και θα εγκρίνει την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Το κατάστημά μας δεν συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία καθώς όπως ο Νόμος ορίζει, μόνο η Αντιπροσωπεία μπορεί να αποφασίσει για το εάν ένα προϊόν της πρέπει να αντικατασταθεί. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 15 και ίσως πλέον εργάσιμες.

Για ελαττωματικά υλικά μέρη της συσκευής (όπως οθόνη, ηχείο, μπαταρία κτλπ) δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής αλλά επισκευή αυτής.

Ειδικά για τους κατασκευαστές που δεν έχουν επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, το διάστημα αυτό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία η οποία και θα αποφασίσει για την επισκευή/αντικατάσταση του

Το ίδιο ισχύει και για κάθε μοντέλο, οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρείας, που δεν κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα. Εφόσον χρειαστεί υποστήριξη, αυτή δεν παρέχεται από την Ελληνική Αντιπροσωπεία αλλά από την Ευρωπαϊκή. Στην περίπτωση αυτή το e-MobiStore.eu  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Με το πέρας των 7 ημερών , για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, απευθύνεστε στην εκάστοτε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία . Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς στην αντιπροσωπεία , για την άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης σας.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Σε περίπτωση παραλαβής χτυπημένης συσκευασίας παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών και το τμήμα πωλήσεων του e-MobiStore.eu.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Από το e-MobiStore.eu έχει παρατηρηθεί πως οι κατασκευάστριες εταιρείες, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική, κατά διαστήματα, αλλάζουν τα αξεσουάρ με τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα τους. Λόγω του ότι όλες οι συσκευές είναι σφραγισμένες δε μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή αξεσουάρ και περιφερειακά που βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος. Το e-MobiStore.eu δε φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του εκάστοτε κατασκευαστή.

Επιστροφές Άθικτων Προϊόντων Δεν προβλέπεται.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αφού αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πλην του εφαρμοστέου Εθνικού και Ευρωπαικού – Διεθνούς δικαίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, σημειώνεται ότι κάθε διαφορά επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων Αθηνών